Vejledende hjemmesider

Arbejdsløs

  • Krav om jobsøgning er sat delvist i bero i en periode. Læs mere i vejledningen fra STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
https://star.dk/til-borgere/coronavirus-hvad-betyder-det-for-mine-ydelser-og-beskaeftigelsestilbud/

Kontanthjælpsmodtager

Kontakt din egen kommunes hovednummer for vejledning om kontanthjælp. Her kan du finde telefonnummer på din kommune på Borger.dk 

Selvstændig

Der er forskellige er hjælpepakker. Der er nogel selvstændige, der kan fådel i hjælpepakkerne. Se hvem i den generelle vejledning fra Virksomhedsguiden.dk

Studerende

Som studerende kan du søge om ekstra SU-lån. Læs mere i vejledningen fra 

SU-styrelsen